Wpisy

Prace licencjackie

Studia pierwszego stopnia, to studia zwane licencjackimi. Ich ukończenie jest uzależnione od wielu czynników. Przede wszystkim studenci są zobowiązani do zdawania egzaminów podczas kolejnych sesji egzaminacyjnych. Na zakończenie prywatnej nauki, studenci są przy tym zobowiązani zademonstrować indywidualne prace licencjackie, które następnie trzeba obronić. Prace licencjackie posiadają bardzo podobny charakter jak prace magisterskie. Są jednak mniej obszerne, a wiadomości w niej wykorzystywane dotyczą mniejszego gruntu badawczego. Prace licencjackie pisze się pod okiem promotora, którego właściwie każdy student może wyselekcjonować sam. Przedmiotem pracy licencjackiej są tematy, które dotykają problematyki poruszanej podczas trwania studiów. Przeważnie studia licencjackie trwają trzy lata i są podzielone na sześć semestrów. W zależności od uczelni, prace licencjackie zaczyna się pisać już w trakcie drugiego roku edukacji, w znaczącej liczbie przypadków na koniec trzeciego semestru uczelnianego. Należy pamiętać, że każda uczelnia reguluje takie terminy swoimi zapisami regulaminowymi, z którymi każdy student powinien się zapoznać już na początku edukacji na wybranej uczelni , a ponadto powinien ich z całą stanowczością przestrzegać.

Czytaj więcej

Prace magisterskie

Prace magisterskie stanowią jeden z elementów egzaminu końcowego studiów wyższych. Prawie każdy ze studentów jest zobowiązany do napisania pracy sygnowanej swoim nazwiskiem. Prace magisterskie, po ich napisaniu trafiają do recenzentów, których zadaniem jest sprawdzenie ich treści. Recenzent odpowiada dodatkowo za zgodność pracy magisterskiej z powszechnie głoszonymi poglądami naukowymi. Prace magisterskie mają także promotora, którym zostaje osoba prowadząca tzw. seminarium magisterskie. Powstawanie takiej pracy magisterskiej zajmuje bardzo dużo czasu i powinno zostać rozpoczęte dosłownie kilkanaście miesięcy przed jej planowaną obroną. Prace magisterskie broni się w większości w taki sam metodę, który jest określany przepisami ustawy o studiach wyższych. Komisja, która gromadzi się podczas egzaminu magisterskiego zadaje pytania dotyczące konkretnego dzieła. Celem studenta jest udowodnić prawidłowość i zgodność głoszonych w pracy magisterskiej poglądów. W dodatku każda uczelnia wyższa stosuje dodatkowe pytania, które mają udowodnić, że określony student w należyty sposób ugruntował edukację z zakresu studiów wyższych. Po obronie pracy oraz po zdaniu wszelkich egzaminów, student ma możliwość czuć się pełnoprawnym magistrem.

Czytaj więcej

Prace magisterskie

Serwis oferujący usługi z zakresu pisania publikacji, analiz z ekonomii, zarządzania, marketingu, finansów. Piszemy prace dyplomowe oraz licencjackie z takich dziedzin jak ekonomia, zarządzanie, marketing, finanse

Czytaj więcej

Prace dyplomowe

Pomagamy w pisaniu wszelkich prac na różnym poziomie nauczania.

Czytaj więcej

Prace dyplomowe

Pomagamy w pisaniu wszelkich prac na różnym poziomie nauczania.

Czytaj więcej

Polityka Prywatności Cookis

Witaj - Cookies.

Jeżeli chcesz zostać i przeglądać dalej stronę to zakceptuj ( Cookie! ).

Cała Polityka Prywatności tu: Polityka Prywatności