Wpis

pomiary elektryczne

– usługi awaryjne – podłączanie urządzeń i sprzętu AGD– podłączanie i montaż ogrzewaczy przepływowych i kotłów wodnych,– przyłącza elektroenergetyczne– wykonywanie bilansu mocy i załatwianie wszelkich formalności w imieniu klienta w TAURONBadanie instalacji elektrycznych:- oględziny instalacji elektrycznej- pomiar skuteczności zerowania- pomiar ochrony przeciwporażeniowej - pomiar ciągłości przewodów ochronnych- pomiar rezystancji izolacji przewodów - pomiar rezystancji uziemień ochronnych i odgromowych- pomiar i badanie wyłączników różnicowoprądowych- pomiar natężenia i równomierności oświetlenia \ELESKA\Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 2i 41-303 Dąbrowa Górnicza NIP:629-001-83-41 tel.fax(32) 260 37 62 tel.0-601 40 22 48

Data dodania : 2013-05-06 20:30:38
Ostatnie sprawdzenie strony : 2022-06-24 17:53:37
Wracamy

Polityka Prywatności Cookis

Witaj - Cookies.

Jeżeli chcesz zostać i przeglądać dalej stronę to zakceptuj ( Cookie! ).

Cała Polityka Prywatności tu: Polityka Prywatności